Kung Liljekonvalje av dungen

Tid: Torsdagen den 16/6 2022, kl. 19.00
Plats: Gustaf Adolfskyrkan
Dirigent: Annika Treborg

 

Intåg i högsommarland
Musik & text: Anna Cederberg-Orreteg (1958-)

Kung Liljekonvalje
Musik: David Wikander (1884-1955)
Text: Gustaf Fröding (1860-1911)

DAMKÖR: Midsommarnatt
Ur De sjungande löven
Musik: Oskar Lindberg (1887-1955)
Text: Jeanna Oterdahl (1879-1965)

Danslek ur operan Ran
Musik & text: Wilhelm Peterson-Berger (1867-1942)

I denna ljuva sommartid
Musik: Folklig koral efter Vicker Karin, Malung
Arr: Anders Nyberg (1955-)

Jag unnar dig ändå allt gott
Duett: Johanna Andersson & David Jonsson
Musik: Visa från södra Dalarna
Arr: Anders Nyberg (1955-)

Sommarpsalm
Musik: Nils Lindberg (1933-)
Text: Harry Martinsson (1904-1978)

Jag vill väl hos dig gästa
Solo: Jonas Thorsén
Musik: Traditionell folkmelodi
Arr: Gunnar Hahn (1908-2001)

Hurra, här komma de gossar
Visa från Romehed
Ur 14 Dalavisor för sång och piano
Musik & text: Erland von Koch (1910-2009)
Arr: Gunnar Hahn (1908-2001)

Då väntar jag vid vägarna
Solo: Jenny Wahlgren, Ingrid Wigstrand & Mats Håkanson
Musik: Anders Börje (1920-1982)
Text: Rune Lindström (1916-1973)
Arr: Daniel Möller (1974-)

PIANO: Fantasie, op 11
Piano: Gunilla Werner
Musik: Wilhelm Stenhammar (1871-1927)

Nu har jag fått den jag vill ha
Musik & text: Olle Adolphsson (1934-2004)
Arr: Kjell Oscarsson

Post festum
Amerikansk folkmelodi
Arr: Jörgen Grundström (1957-)
Text: Olle Adolphsson (1934-2004)

MANSKÖR: Serenad
Musik & text: Jacob Axel Josephson (1818-1880)

Ant han dansa med mig
Ur Tvenne folkvisor
Visa från Finland
Solo: Karin Ramström & Peder Lindencrona
Arr: Lars Edlund (1922-2013)
Text: Ernst Viktor Knape (1873-1929)

Femton finnar
Ur Tvenne folkvisor
Visa från Gotland
Arr: Lars Edlund (1922-2013)

Pingst
Musik: Oskar Lindberg (1887-1955)
Text: Oscar Levertin (1862-1906)

Vårnatt
Musik: Wilhelm Stenhammar (1871-1927)
Text: Oscar Levertin (1862-1906)

EXTRANUMMER:

Så skimrande var aldrig havet
Musik & text: Evert Taube (1890-1976)
Arr: Anders Edenroth (1963-)

Sommarpsalm
Musik: Waldemar Åhlén (1894-1982)
Text: Carl-David af Wirsén (1842-1912)

      © Kammarkören Euterpe 2024 |