Nordisk nationalromantik - Vårkonsert 2004

Tid: Måndagen den 3:e maj 2004, kl. 19.30
Plats: Konstakademien, Fredsgatan 12
Dirigent: Annika Treborg Wennerström

 

Stemning
Musik: Wilhelm Peterson-Berger
Text: Jens Peter Jacobsen

Vårsång I
(Du fagra vår)
Text & musik: Wilhelm Peterson-Berger

Vårsång III
(Våren kom en valborgsnatt)
Text & musik: Wilhelm Peterson-Berger

Som stjärnorna på himmelen
Text & musik: Wilhelm Peterson-Berger

Våren
Musik: Edvard Grieg
Text: Aasmund Olavsson Vinje

Och jungfrun hon går i ringen
Musik: Hugo Alfvén
Text: Svensk danslek

Tjuv och tjuv, det ska du heta
Musik: Hugo Alfvén
Text: Svensk danslek

Stämning
Musik: Hugo Alfvén
Text: Jens Peter Jacobsen

Tre körvisor
I. September
II. I Seraillets Have
III. Havde jeg, o havde jeg en Dattersøn, o ja!
Musik: Wilhelm Peterson-Berger
Text: Jens Peter Jacobsen

Stjärntändningen
Musik: Oskar Lindberg
Text: Verner von Heidenstam

Morgonen
Musik: Oskar Lindberg
Text: Johan Ludvig Runeberg

Sverige
Musik: Wilhelm Stenhammar
Text: Verner von Heidenstam

Sverges flagga
Musik: Hugo Alfvén
Text: Karl Gustav Ossiannilsson

Kung Liljekonvalje
Musik: David Wikander
Text: Gustaf Fröding

Hvad est du dog skjøn
Musik: Edvard Grieg
Text: Hans Adolph Brorson

"Dans" ropte felen
Musik: Wilhelm Peterson-Berger
Text: Björnstjerne Björnson

EXTRANUMMER:
Dofta, dofta, vit syrén
Musik: David Wikander
Text: E. Kleen

Sommarpsalm
(En vänlig grönskas rika dräkt)
Musik: Waldemar Åhlén
Text: Carl David af Wirsén

 

      © Kammarkören Euterpe 2024 |